Program razvoja podeželja

Opis podpore

Jani Fornazarič je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Jani Fornazarič je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2024. Na kmetiji bo povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik bo za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Jani Fornazarič, je usmerjena v mešano rastlinsko proizvodnjo in sicer v pridelavo grozdja za vino in v manjši meri zelenjadnic. Povečal bo konkurenčnost kmetijskega gospodarstva, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

–  gospodarski razvoj kmetije: povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečana konkurenčnost kmetije.

– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.