O kmetiji

Kmetija ima zelo dolgo zgodovino, saj so naši predniki že davno tega izkoriščali naravne danosti za kmetovanje, s čimer so se tudi preživljali. Gričevnata pobočja so bila vedno zasajena s sadnim drevjem in vinsko trto, pri hiši pa je vseskozi bilo vsaj nekaj glav živine. Kmetija se je z leti širila, spreminjala obseg posameznih dejavnosti in nekatere tudi opustila. Tako smo najprej opustili živinorejo, nato pa tudi sadjarstvo in se popolnoma usmerili v vinogradništvo in vinarstvo.kmetija FornazaričKmetija je šla skozi boljše in slabše čase, saj so se iz leta v leto spopadali tudi z različnimi predvsem naravnimi izzivi, vseeno pa ji je uspelo preživeti skozi čas ter kljub temu ohraniti nekatere izvorne načine pridelave in sožitje z naravo. Ugodna lega, podnebje in način pridelave so nam omogočili razvoj in širitev vinogradništva na vseh bližnjih pobočjih ter kakovostno pridelavo vina.