O kmetiji

Posestvo Fornazarič iz Vipavske doline ima zelo dolgo zgodovino, saj so naši predniki že davno tega izkoriščali naravne danosti za kmetovanje, s čimer so se tudi preživljali. Gričevnata pobočja so bila vedno zasajena s sadnim drevjem in vinsko trto. Kmetija se je z leti širila, spreminjala obseg posameznih dejavnosti in nekatere tudi opustila.

Uspelo ji je preživeti skozi čas ter ohraniti nekatere izvorne načine pridelave v sožitje z naravo. Ugodna lega, podnebje in način pridelave so omogočili razvoj in širitev vinogradništva na vseh bližnjih pobočjih in s tem tudi kakovostno pridelavo vina.

Na posestvu smo trenutno tri generacije družine Fornazarič, ki z veliko mero natančnosti in skrbnosti na 6 hektarjih vinogradov obdelujemo 30.000 trt.